Yritykset

Järjestämme yrityksille henkilöstön hyvinvointipäiviä sekä ohjattua henkilöstöliikuntaa. Hyvinvointipäivät koostuvat toiveidenne mukaan  luennoista, kehonkoostumusmittauksesta sekä ohjatusta liikunnasta. Voimme suunnitella ja ohjata yrityksellenne erilaisiin tarpeisiin sopivia kunto-ohjelmia ja –kampanjoita.

Työntekijät ovat yrityksen voimavara. Kuinka teillä huolehditaan henkilöstön fyysisestä hyvinvoinnista?

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla lisää hyvinvointia ja edistää terveyttä. Liikunta on merkittävä tapa ehkäistä ja hoitaa tuki- ja liikuntaelin vaivoja (kuten niska-hartia vaivat, selkä vaivat).  Hyvä fyysinen kunto auttaa ihmisiä voimaan paremmin.

Yritysliikuntapalvelut rakennetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Työyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä. Yritysliikunnan tulee tarjota monipuolista kunto- ja terveysliikuntaa kuntotason mukaisesti. Parhaat tulokset saavutetaan yksilö- ja pienryhmäliikunnassa, jossa voimme palvella paremmin yksilön tarpeita.

Tavoitteenamme on kannustaa henkilökuntaa liikkumaan ja huolehtimaan omasta terveydestään. Motivointi liikuntaan kannattaa; Liikunta on voimavara, joka lisää hyvää oloa. Ihmiset ovat energisempiä ja voivat paremmin sekä työelämässä että vapaa-ajalla.

Liikunta on myös hauska tapa parantaa ryhmähenkeä. Työyhteisöjen hyvinvointiluentojen ja kampanjoiden tavoite on lisätä ihmisten kiinnostusta omaan hyvinvointiin ja edistää näin koko työyhteisön hyvinvointia.

 

Kyllä

Haluan saada lisätietoa hyvinvointipäivästä sekä henkilöstöliikunnasta.